Ansökan

För att ditt barn ska kunna gå på kooperativet Tofflan behöver du göra en ansökan. Ansökningsformuläret finns här till höger. 

När det ifyllda ansökningsformuläret har inkommit till oss får du en bekräftelse på detta och ställs i kö.

Ansökan skickas till: 

tofflan10@telia.se

Turordning gäller enligt:

  1. Syskonförtur tillämpas för barn som är syskon till barn som redan går på förskolan.
  2. Turordning enligt anmälningsdatum.