Personal

Vi är en personalgrupp som har haft förmånen att få arbeta tillsammans under många år. Vi trivs ihop, uppskattar och har lärt oss att ta vara på varandras olikheter. Därför upplever många att det finns en stabilitet och ett gott klimat på Tofflan vilket i sin tur genererar trygghet till barn och föräldrar.